פעילויות

28/11/0002 10:00 עד 17:00   פורום סגור
24/09/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
27/11/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
03/01/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
14/02/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
23/04/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
29/05/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
02/07/2018 10:00 עד 17:00   אתנחתא
25/07/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
08/03/2108 00:00 עד 00:00   כנס ניצנים
10/01/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
21/02/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
25/04/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
21/05/2018 08:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
14/06/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
28/12/2017 20:00 עד 22:00   
01/02/2018 20:00 עד 22:00   
22/02/2018 20:00 עד 22:00   
22/03/2018 20:00 עד 22:00   
03/05/2018 20:00 עד 22:00   
17/05/2018 20:00 עד 22:00   
20/09/2017 17:00 עד 21:00   סיירת ראש השנה
13/12/2017 16:00 עד 21:00   סיירת חנוכה
21/02/2018 17:00 עד 21:00   סיירת פורים
25/03/2018 17:00 עד 22:00   סיירת פסח
13/05/2018 17:00 עד 21:00   סיירת שבועות
31/12/2017 11:00 עד 17:00   
27/02/2018 10:00 עד 13:00   
04/02/2018 20:00 עד 20:00   יוגש כיבוד קל
23/10/2017 11:00 עד 13:00   מפגש הכרות ראשוני ופיילוט "נשים מעוררות השראה"-
31/01/2018 11:00 עד 13:00   סדר ט"ו בשבט רוחני ואישי- לסייעות
31/01/2018 10:00 עד 17:00   פעילות שוטפת בכל שנת הלימודים
23/10/2017 11:00 עד 13:00   מפגש הכרות בנושא "נשים מעוררות השראה" - מובילות
14/11/2017 11:00 עד 13:00   מפגש "אשת חיל" למובילות
05/12/2017 11:00 עד 13:00   הנושא ייקבע בהמשך
02/01/2018 11:00 עד 13:00   הנושא ייקבע בהמשך
30/01/2018 11:00 עד 13:00   סדר טו בשבט
11/09/2017 09:00 עד 14:00   
18/09/2017 09:00 עד 11:12   
24/09/2017 08:00 עד 11:00   
15/10/2017 11:00 עד 14:00   
22/10/2017 09:00 עד 11:00   
30/10/2017 09:00 עד 16:14   
06/11/2017 09:00 עד 13:00   
13/11/2017 09:00 עד 10:00   
04/12/2017 09:00 עד 11:00   
11/12/2017 09:00 עד 12:00   
25/12/2017 09:00 עד 11:00   
01/01/2018 09:00 עד 12:00   
08/01/2018 09:00 עד 14:00   
15/01/2018 09:00 עד 12:00   
22/01/2018 09:00 עד 11:00   
29/01/2018 09:00 עד 12:00