פעילויות

28/11/0002 10:00 עד 17:00   פורום סגור
24/09/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
27/11/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
03/01/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
14/02/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
23/04/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
29/05/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
02/07/2018 10:00 עד 17:00   אתנחתא
25/07/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
08/03/2108 00:00 עד 00:00   כנס ניצנים
06/10/2016 20:00 עד 22:00   ראש חודש תשרי
01/11/2016 20:00 עד 22:00   ראש חודש חשוון
01/12/2016 20:00 עד 22:00   ראש חודש כסליו
02/01/2017 20:00 עד 22:00   ראש חודש טבת
06/09/2018 20:00 עד 22:00   בחן
10/10/2018 20:00 עד 22:00   
07/11/2018 20:00 עד 22:00   כולל חג הסיגד - 'בן יקיר' כפר הרואה
07/12/2018 20:00 עד 22:00   
07/01/2019 20:00 עד 22:00   
06/02/2019 20:00 עד 22:00   המעפיל
11/03/2019 20:00 עד 22:00   לקראת פורים - אירוע למשפחות
08/04/2019 20:00 עד 22:00   
06/05/2019 20:00 עד 22:00   עצמאות - אירוע למשפחות
06/06/2019 20:00 עד 22:00   ראש חודש ותיקון מקדים לשבועות
04/07/2019 20:00 עד 22:00   
12/07/2019 20:00 עד 22:00   
04/08/2019 20:00 עד 22:00   כפר הרואה
06/06/2019 17:00 עד 21:30   
08/05/2019 22:30 עד 00:30   
05/04/2019 09:00 עד 11:30   
14/01/2016 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
16/02/2016 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
19/02/2019 19:00 עד 16:00   
22/01/2019 12:00 עד 16:00   
01/01/2019 20:00 עד 22:00   
01/01/2019 14:00 עד 16:00   
13/12/2018 17:00 עד 22:30   בכל יום בתי ילדים בשעה 17:00, בתי מבוגרים בשעה 20:00
04/12/2018 17:00 עד 22:30   בתי ילדים אחה"צ מבוגרים ערב
05/12/2018 17:00 עד 22:30   
29/11/2018 14:00 עד 16:30   
16/11/2018 10:00 עד 23:00   
17/11/2018 08:00 עד 19:00   עד צאת שבת
15/11/2018 19:00 עד 21:00   ראשי חודשים במהלך השנה
17/10/2018 14:00 עד 16:00   לאורך השנה
17/10/2018 14:00 עד 16:00   
15/10/2018 08:00 עד 10:00   
14/10/2018 08:00 עד 17:00   
01/10/2018 14:00 עד 16:00   
12/09/2018 20:00 עד 22:00   פעם בחודש במהלך השנה
02/09/2018 10:00 עד 18:00   במהלך חודש תשרי