פעילויות - פיתוח קהילה

31/01/2018 10:00 עד 17:00   פעילות שוטפת בכל שנת הלימודים
28/04/2017 16:30 עד 18:15   לקהל הרחב, ללא תשלום
26/05/2017 16:30 עד 18:00   לקהל הרחב, ללא תשלום
30/06/2017 16:30 עד 18:00   לקהל הרחב, ללא תשלום
21/07/2017 16:30 עד 18:00   לקהל הרחב ללא תשלום
25/08/2017 16:30 עד 18:00   במסגרת פסטיבל גשרים בנחל