פעילויות - מעגל השנה

04/02/2018 20:00 עד 20:00   יוגש כיבוד קל
31/01/2018 10:00 עד 17:00   פעילות שוטפת בכל שנת הלימודים
31/01/2018 20:00 עד 21:00   
08/02/2017 18:00 עד 20:00   
25/01/2016 19:00 עד 21:00   
21/01/2016 19:00 עד 21:00   בשבוע של טו בשבט
27/01/2014 00:00 עד 00:00   
16/01/2014 00:00 עד 00:00   
01/01/2008 00:00 עד 00:00