פעילויות - מעגל השנה

08/05/2019 22:30 עד 00:30   
18/04/2018 22:00 עד 23:59   
31/01/2018 10:00 עד 17:00   פעילות שוטפת בכל שנת הלימודים
01/05/2017 22:00 עד 23:59   לפי תאריך עברי בערב יום העצמאות
31/05/2016 18:30 עד 21:30   
12/05/2016 00:00 עד 00:00   ערב יום העצמאות
11/05/2016 19:00 עד 19:45   כל שנה שעה לפני סיום יום הזיכרון
06/05/2016 12:00 עד 14:00   יום שישי שלפני יום העצמאות
28/04/2013 00:00 עד 00:00   
28/03/2012 00:00 עד 00:00