פעילויות - מעגל השנה

17/05/2018 17:00 עד 21:00   
16/05/2018 19:30 עד 23:00   הכניסה חופשית
31/01/2018 10:00 עד 17:00   פעילות שוטפת בכל שנת הלימודים
15/06/2016 17:00 עד 19:00   סביב חג השבועות
15/06/2016 17:29 עד 20:00   
29/05/2016 00:00 עד 00:00   
10/06/2016 00:00 עד 00:00   
25/11/2015 11:30 עד 16:00   אחריות קהילתית
23/12/2015 11:00 עד 16:00   אחריות אישית
29/05/2014 00:00 עד 00:00   
13/05/2013 00:00 עד 00:00   
03/05/2013 00:00 עד 00:00