פעילויות - מעגל החיים

17/10/2018 19:00 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
29/11/2018 19:30 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
27/12/2018 19:30 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
18/01/2019 12:00 עד 16:00   אבות ובנות בשנת המצווה שלהן
07/02/2019 19:30 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
28/02/2019 19:30 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
15/03/2019 12:30 עד 15:00   בנות בשנת המצווה שלהן
04/04/2019 19:30 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
11/04/2019 08:00 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
16/05/2019 19:30 עד 21:00   אמהות ובנות בשנת המצווה שלהן
18/01/2019 09:00 עד 14:00   
29/10/2018 19:30 עד 22:00   
12/11/2018 19:30 עד 22:00   
26/11/2018 19:30 עד 22:00   
10/12/2018 19:30 עד 22:00   
24/12/2018 19:30 עד 22:00   
01/12/2017 09:00 עד 13:00   טקס סיום תהליך 9.6.18
18/09/2017 18:00 עד 21:00   
24/09/2017 18:00 עד 21:00   
01/10/2017 18:00 עד 21:00   
18/09/2016 20:30 עד 23:00   מפגש מובילי שנת בר מצווה יישוביים
08/01/2017 08:00 עד 20:00   שיחות אמצע שנה עם מובילים יישוביים
12/05/2017 08:30 עד 14:00   'אוצר העמק' - פעילות אזורית לילדי שנת בר מצווה
01/11/2016 19:00 עד 21:00   
08/11/2016 19:00 עד 21:00   
15/11/2016 19:00 עד 21:00   
17/11/2016 19:00 עד 21:00   
22/11/2016 19:00 עד 21:00   
24/11/2016 19:00 עד 21:00   
29/11/2016 19:00 עד 21:00   
01/12/2016 19:00 עד 21:00   
02/12/2016 08:30 עד 13:30   
08/12/2016 19:00 עד 21:00   
16/12/2016 08:30 עד 13:30   
24/01/2017 19:00 עד 21:00   
31/01/2017 19:00 עד 21:00   
07/02/2017 19:00 עד 21:00   
14/02/2017 19:00 עד 21:00   
21/02/2017 19:00 עד 21:00   
03/03/2017 08:30 עד 13:30   
01/01/2016 15:00 עד 17:00   
27/03/2014 00:00 עד 00:00   
14/11/2013 00:00 עד 00:00