פעילויות - בתי מדרש וקבוצות לומדות

21/11/2016 17:00 עד 19:00   
09/04/2016 08:30 עד 11:30   אחת לשבועיים -שלושה ימי ראשון
21/11/2015 18:30 עד 20:30   אחת לחודשיים
20/11/2015 17:00 עד 19:00   tאחת לחודש 8 מפגשים
13/11/2015 17:00 עד 19:00   8 מפגשים אחת לחודש - מנובמבר עד יוני