פעילויות - פיתוח מנהיגות מקומית

10/01/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
21/02/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
25/04/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
21/05/2018 08:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
14/06/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
18/01/2017 18:00 עד 21:00   
01/02/2017 18:00 עד 21:00   
15/02/2017 18:00 עד 21:00   
01/03/2017 18:00 עד 21:00   
15/03/2017 18:00 עד 21:00   
28/03/2017 18:00 עד 21:00   
26/04/2017 18:00 עד 21:00   
10/05/2017 18:00 עד 21:00   
17/05/2017 18:00 עד 21:00   
24/05/2017 18:00 עד 21:00   
01/06/2017 09:00 עד 16:00   סיור סיכום
04/12/2016 19:00 עד 22:00   אחת לשבועיים 14 מפגשים
24/11/2016 12:00 עד 22:00   
25/11/2016 08:00 עד 13:00   
11/11/2016 08:00 עד 22:00   
12/11/2016 08:00 עד 18:00   
16/06/2016 17:00 עד 23:00   יום ה' אחה"צ
17/06/2016 08:00 עד 14:00   יום ו' כולל קבלת שבת בפארק
14/01/2016 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
16/02/2016 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
17/04/2013 00:00 עד 00:00