פעילויות - פיתוח מנהיגות מקומית

28/11/0002 10:00 עד 17:00   פורום סגור
24/09/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
27/11/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
03/01/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
14/02/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
23/04/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
29/05/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
02/07/2018 10:00 עד 17:00   אתנחתא
25/07/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
08/03/2108 00:00 עד 00:00   כנס ניצנים
12/09/2017 18:30 עד 21:00   
11/09/2017 20:30 עד 22:30   
26/09/2016 08:00 עד 16:00   פורום סגור
08/11/2016 08:00 עד 16:00   פורום סגור
08/12/2016 08:00 עד 16:00   פורום סגור
16/01/2017 08:00 עד 16:00   פורום סגור
22/02/2017 08:00 עד 16:00   פורום סגור
23/03/2017 00:00 עד 00:00   כנס ניצנים - נצרת עילית
09/05/2017 08:00 עד 16:00   פורום סגור
16/05/2017 09:00 עד 14:00   כנס ראשי רשויות
12/06/2017 09:00 עד 16:00   פורום סגור
03/07/2017 00:00 עד 00:00   אתנחתא
27/07/2017 09:00 עד 16:00   פורום סגור
25/12/2016 17:00 עד 19:00   
26/12/2016 17:00 עד 19:00   
27/12/2016 17:00 עד 19:00   
28/12/2016 20:00 עד 22:00   
14/12/2016 20:00 עד 21:00   
10/04/2014 00:00 עד 00:00   
01/09/2012 00:00 עד 00:00