פעילויות - פיתוח מנהיגות מקומית

17/11/2017 10:00 עד 12:00   כולם מוזמנים
25/12/2016 17:00 עד 19:00   
26/12/2016 17:00 עד 19:00   
27/12/2016 17:00 עד 19:00   
28/12/2016 20:00 עד 22:00   
16/09/2016 15:30 עד 18:00   
11/05/2016 19:00 עד 19:45   כל שנה שעה לפני סיום יום הזיכרון
30/03/2016 10:30 עד 23:58   למוזמנים בלבד
31/03/2016 00:00 עד 13:00   למוזמנים בלבד