פעילויות - פעילות בחינוך הפורמאלי

23/10/2017 11:00 עד 13:00   מפגש הכרות ראשוני ופיילוט "נשים מעוררות השראה"-
31/01/2018 11:00 עד 13:00   סדר ט"ו בשבט רוחני ואישי- לסייעות
23/10/2017 11:00 עד 13:00   מפגש הכרות בנושא "נשים מעוררות השראה" - מובילות
14/11/2017 11:00 עד 13:00   מפגש "אשת חיל" למובילות
05/12/2017 11:00 עד 13:00   הנושא ייקבע בהמשך
02/01/2018 11:00 עד 13:00   הנושא ייקבע בהמשך
30/01/2018 11:00 עד 13:00   סדר טו בשבט
24/11/2016 12:00 עד 22:00   
25/11/2016 08:00 עד 13:00   
10/11/2016 10:00 עד 13:00   
07/04/2016 10:00 עד 23:59   למוזמנים בלבד
08/04/2016 08:00 עד 13:00   למוזמנים בלבד