29 במרץ 2019

ניצנים - יומן פעילויות

כל אירועי 29 במרץ 2019

שעה שם האירוע מקום
10:00 מקורוק - נוער יוצר רוק מהמקורות עמק חפר
09:00 מדרש חפר משמר השרון - עמק חפר
08:00 כנס ניצנים עדיין לא ידוע

אירועי החודש בכל היוזמות
מרץ 2019
כ"ב אדר ב' התשע"ט