פעילויות

28/11/0002 10:00 עד 17:00   פורום סגור
24/09/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
27/11/2017 10:00 עד 17:00   פורום סגור
03/01/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
14/02/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
23/04/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
29/05/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
02/07/2018 10:00 עד 17:00   אתנחתא
25/07/2018 10:00 עד 17:00   פורום סגור
08/03/2108 00:00 עד 00:00   כנס ניצנים
28/01/2020 20:00 עד 22:00   
30/06/2020 20:00 עד 22:00   
04/11/2019 14:00 עד 16:00   
13/12/2019 08:00 עד 10:00   
16/03/2020 08:00 עד 12:00   
04/06/2020 19:00 עד 21:00   
28/05/2020 22:30 עד 00:30   
21/05/2020 17:00 עד 20:00   
02/05/2020 20:30 עד 22:30   
20/04/2020 21:00 עד 23:00   
20/04/2020 09:00 עד 11:30   
30/03/2020 17:00 עד 19:30   
09/12/2019 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
16/12/2019 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
06/01/2020 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
13/01/2020 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
20/01/2020 19:00 עד 21:00   מחזור א' דצמבר 2019
31/01/2020 08:30 עד 16:00   מפגש סיום
19/09/2019 20:30 עד 23:30   
31/10/2019 20:30 עד 23:30   
28/11/2019 20:30 עד 23:30   
19/12/2019 20:30 עד 23:30   
30/01/2020 20:30 עד 23:30   
30/01/2020 20:30 עד 23:30   
01/01/2020 20:00 עד 22:00   
24/12/2019 17:00 עד 23:00   
25/12/2019 17:00 עד 23:00   
23/12/2019 17:00 עד 22:00   נתון לשינויים
22/12/2019 18:00 עד 20:00   
23/12/2019 18:00 עד 20:00   
02/12/2018 17:00 עד 19:00   ייקבעו מועדים בהמשך במהלך חנוכה
22/12/2019 17:00 עד 19:00   ייקבעו מועדים בהמשך במהלך חנוכה
27/11/2018 19:00 עד 20:30   
03/12/2018 16:00 עד 20:00   מתאריך זה במהלך שבוע
17/12/2019 19:00 עד 21:00   
01/12/2019 09:00 עד 11:00   
26/11/2019 14:00 עד 16:15   
01/11/2019 08:00 עד 23:00   
02/11/2019 08:00 עד 14:00   
23/10/2019 14:00 עד 16:00   
23/10/2019 20:00 עד 23:00   
23/10/2019 14:00 עד 16:00   
23/10/2019 00:00 עד 00:00   
22/10/2019 00:00 עד 00:00   
02/10/2018 20:00 עד 22:00   לאורך השנה אחת לשבועיים
08/10/2018 17:30 עד 19:00   לאורך השנה אחת לשבועיים
10/10/2018 07:30 עד 09:00   לאורך השנה אחת לשבועיים
16/10/2018 20:00 עד 22:00   לאורך השנה אחת לשבועיים
18/10/2018 19:00 עד 21:00   לאורך השנה אחת לשבועיים
21/10/2018 20:00 עד 22:00   עשרה מפגשים אחת לשבועיים
16/10/2019 20:00 עד 22:00   לאורך השנה אחת לשבועיים