גן העדן העכשווי

תאריך:

01/01/2012 00:00 עד 00:00   

מקום:

עמק חפר

סוג:

קהל היעד:

מבוגרים

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

בית מדרש המתקיים אחת לשבועיים
הפועל בשיטת "אספקלריא", שבה שלובים זה בזה ארבעה מימדים בעלי חשיבות דומה: הטקסט (בעיקר יהודי וישראלי); האמנויות (בעיקר דימויים ויזואליים); הקבוצה (שיחה ולימוד מעמיתים); העשייה (התנסויות ביצירה אישית וקבוצתית).
מבנה הלימוד בסדנא .
בסיום תערוכה פתוחה לקהילה .
ובמסגרתה מפגשי גלריה בהתאם לנושא התערוכה עם אורחים – מרצים מובילים בתחומם.

תמונות:

ספקים:

אספקלריא – נתיבים ליצירה יהודית מתחדשת, גלריה גבעת חיים איחוד, ד"ר רוחמה וייס,

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 100,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מאפיינים:

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות: