לומדים בצוותא

תאריך:

לימוד בחברותא 06/11/2018 20:30 עד 22:00   

מקום:

ספריה בנימינה

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

קבוצת לימוד בעלת השפעה חברתית מובילה בחשיבה היהודית ישראלית במושבות

יעדים
הקבוצה תיזום פעילות חברתית אחת בקהילה
הצטרפות הלומדים למעגל המתנדבים של ניצנים

קבוצת לימוד למתקדמים,העוסקת בתוכנים יהודיים

יעדים
14 מפגשים בעלי תוכן יהודי רחב

מדדי הצלחה:

  • 15 משתתפים
  • בקשה להמשך בשנה הבאה
  • מעורבות של הקבוצה בהליכים יברתיים במושבות

רציונל:

תוכן:

מפגשים בני שעתיים בהובלת מנחה חיצוני, בנושא פילוסופיה יהודית

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 1,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי