פעילויות - לימוד ואוריינות

06/09/2018 09:00 עד 11:00   
13/09/2018 20:00 עד 21:00   
11/10/2018 10:00 עד 12:00   
17/03/2019 17:00 עד 19:00   
04/04/2019 11:00 עד 13:00   
26/09/2019 12:00 עד 14:30   
14/02/2019 15:00 עד 23:00   
24/10/2018 10:00 עד 14:00   אפרת סבאג
18/11/2018 16:30 עד 20:30   לימור שיפוני
19/11/2018 10:00 עד 14:00   אפרת סבאג+מירב דהן
25/11/2018 16:30 עד 20:30   לימור שיפוני
09/12/2018 16:30 עד 20:30   לימור שיפוני
23/12/2018 16:30 עד 20:30   לימור שיפוני
14/10/2018 08:00 עד 17:00