ערכים וירחים- הדרכה לצוותים החינוכיים של צהרוני בתי"הס בחולון

תאריך:

תחילת שנת הפעילות 02/09/2018 09:00 עד 12:00   

מקום:

רשת קהילה ופנאי

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 200

מטרות:

הטמעה שנתית שוטפת של תכני אוגדן "ערכים וירחים" בקרב הצוותים החינוכיים בצהרוני רשת קהילה ופנאי.

יעדים
במהלך 2019 יתקיימו מפגשי לימוד ל- 35 עובדות בתחום צהרוני גני ילדים ול- 130 אנשי צוות בתחום בתי הספר מכל מרחבי הרשת במועדים הבאים: ט"ו בשבט, פסח, שבועות, חגי תשרי וחנוכה.

לקראת שנת הפעילות תש"פ יתבצע תהליך של ייעול תחום ההדרכה ב"חיבורים" בהקשר של "ערכים וירחים" באמצעות תוספת מדריכות בפועל או הכשרה של רכזות הצהרונים והן תנחנה את הצוותים בשטח.

יעדים
בתש"פ מתבצעת תוכנית הייעול להדרכה של "ערכים וירחים" ברשת קהילה ופנאי.

מדדי הצלחה:

  • 80% מתוך יעד הקבוצות יעברו הדרכה.
  • לפחות 3 עדויות ייאספו מהשטח על יישום יצירתי של התכנים שיילמדו ע"י אורטל.
  • תוכנית הייעול מתבצעת!

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

ערכים וירחים – הכשרה והטמעה
בתחום בתי הספר בוצעו הדרכות ל-156 אנשי צוות הצהרונים (80 מדריכים חינוכיים ב"נאות שושנים" ו- 35 מדריכים בנווה ארזים). בתחום צהרוני הגיל הרך בוצעו הדרכות ל- 25 אנשי צוות סביב ט"ו בשבט.

עיקר ההכשרה וההטמעה של ערכים וירחים בחודשים האחרונים התמקדה בהכנה לקראת חנוכה. לכל אורך חודש נובמבר, אורטל העבירה העשרות והכשרות לחנוכה לצוותים החינוכיים של הגיל הרך ובתי הספר. בוצעו כ-10 הכשרות עבור כ-500 עובדות מכל מרחבי הרשת(!!!).בהמשך השנה יתבצעו לקראת ט"ו בשבט בין 6-10 הדרכות. כאשר פרק ט"ו בשבט החדש באוגדן יתבצעו עוד יותר הדרכות, כרגע לא ניתן לנבא את מספר ההדרכות המדויק להמשך השנה.
מתוך הצוותים שעברו הדרכות ב"ערכים וירחים" , בוצעו 5 אירועים קהילתיים- 4 אירועים בתחום בתי הספר ואירוע 1 נוסף בגיל הרך. גם מנהלי השלוחות עברו הכשרה לט"ו בשבט.


תובנות:

אורטל מרכזת מספר רב של הדרכות והרכזים עצמם אמורים להתחיל להעביר ההטמעות.
בתחילה מנה צוות הכתיבה 9 איש, וחשבנו שכל אחת ואחת מהן תתחלנה להטמיע התכנים. אולם, בהחלטה צומצם ל- 3 נשות צוות וכעת 2 מתוכן מעבירות ההטמעות.

הפידבק ואיסוף העדויות של התוכנית עדיין לוקה בחסר. הוא בעיקר אקראי. אולי בעתיד תבנה מערכת מסודרת של איסוף שיטתי והפנמת התכנים.

לצערנו, ערכים וירחים אינם עדיין חלק ממיתוג פעילות הצהרונים ברשת. השנה יש מערכת יחסים מאוד הדוקה עם מנהלת תחום בתי הספר, וביחד נדגיש את התחום הערכי של התוכנית והערך המוסף שלה הן לרשת והן לילדים, כך שיש סיכוי שבעתיד הרשת נמתג עצמה יותר ויותר בכיוון זה.

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי