בזיקה לפרשה

תאריך:

01/09/2016 00:00 עד 00:00   מדי שבוע ביום חמישי

מקום:

פייסבוק זיקה ואתר התכנית

סוג:

אחר

קהל היעד:

מבוגרים

מספר משתתפים:

עד 50

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

בכל שבוע אדם מהישוב כותב על פרשת השבוע מנקודת מבטו. הכתיבה עשויה לכלול פרשנות מסורתית על הפרשה, פרשנות אישית, חיבור בין הפרשה לאירועים אקטואליים ולסוגיות חברתיות בנות זמננו.
הכותבים הינם מכל גווני הקהילה המקומית.

ספקים:

הסברים:

מומלץ לפנות למגוון רחב של אנשים מכל גווני האוכלוסיה. לעיתים אנשים שלא מורגלים בקריאת הפרשה נרתעים מהנושא ומתקשים להתחבר ניתן לסייע על ידי חשיבה משותפת ולהציע לסייע לאחר כתיבת רעיונות ומחשבות ראשוניות.

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי