העשרה לצוות מתנס מועצה

תאריך:

מפגש לימוד 16/06/2020 10:00 עד 12:00   
מפגש לימוד 13/09/2020 10:00 עד 12:00   

מקום:

בנימינה וגבעת עדה

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

עובדי המועצה

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

חשיפת צוות המתנס והמועצה לעשייה של ניצנים במושבות

יעדים
השתתפות של 20 איש

חשיפת הצוותים לתוכן יהודי ישראלי

יעדים
למידה מתוך טקסטים מארון הספרים היהודי

מדדי הצלחה:

  • השתתפות של לפחות 20 איש
  • פניה להמשך המפגשים

רציונל:

תוכן:

מפגש לימוד לקראת מועד בלוח השנה העברי

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 1,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
אגף החינוך
ארצי:
חברה למתנסים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי