חינוך בית ספרי: מפגשים בין בתי ספר

תאריך:

לימודי אזרחות משותפים 15/10/2018 15:00 עד 16:00   מדי שלושה שבועות לאורך השנה
יום גבורה יהודית לקראת חנוכה 16/11/2018 08:00 עד 13:00   
מסע גולני 15/05/2019 08:00 עד 22:00   יומיים

מקום:

רמת הגולן

סוג:

אחר

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 1000

מטרות:

חיזוק הקשר בין המגזרים בגולן וביסוס הערכים המשותפים ע"י היכרות ופעילות משותפת בין ילדי בתי הספר

יעדים

העמקת תחושת שייכות והכרות עם הזהויות המגוונות בגולן

יעדים

המשך מסורות קיימות בגולן

יעדים

הכרות עם המרחב הגולני

יעדים
קיום שלוש מסגרות שונות למפגשים בין בתי הספר: לימודי אזרחות משותפים (גילאי י"ב), יום גבורה גולני לקראת חנוכה (כתה ו') ומסע גולני (כיתות ח').
במסגרות השונות ישתתפו לפחות 1000 משתתפים. תהיה צמיחה בהשתתפות מהשנה החולפת מצד לפחות בית ספר דתי אחד.
צוותי בתי הספר יהיו מעורבים יותר בשנת תשע"ט בתכנון התכנים, ויהיו בעלי פתיחות גדולה יותר ויותר חיבור למטרות החינוכיות.

מדדי הצלחה:

  • המשובים של אנשי הצוות על יום הגבורה בחנוכה והמסע הגולני יהיו טובים יותר ומסקנות שנה שעברה יבואו לידי ביטוי בתכנון הפעילויות השנה - מבחינת תכנים, משך הפעילות והתאמה לקהלי היעד.
  • משובי החניכים ממפגשי האזרחות יעידו על מפגשים משמעותיים שיצרו תנועה בתפיסת עולמם החברתית.

רציונל:

חיזוק הקשר בין המגזרים בגולן וביסוס הערכים המשותפים המושתתים על התרבות היהודית-ישראלית, וזאת ע"י היכרות בין הילדים, פעילות משותפת והבנה כי רב המשותף על המפריד.

תוכן:

3 אירועים שונים:
כתות ו' - יום גבורה יהודית לקראת חנוכה
כתות ח'- מסע גולני, לחיבור מקומי למורשת הגולנית
כתות י"ב- לימודי אזרחות משותפים לאורך השנה

תמונות:

ספקים:

הסברים:

התקיימו 2 פעילויות בתחום זה: מסע גולני לכיתות ח' ולימודי אזרחות לכתות י"ב. לא התקיים יום גבורה לכתות ו' אחרי שני ביטולים בגלל גשם.
המסע הגולני ולימודי האזרחות יוצרים הכרות ותחושות שייכות וחיבור סביב ערכים משותפי וחיבור לגולן.
בלימודי האזרחות, שם מתקיים תהליך של 9 מפגשים ודיאלוג משמעותי בין תלמידי י"ב בגולן, התוכן מחבר לזהות הישראלית כנקודת מפגש משמעותית וחשובה. הוא מתקיים כבר מספר שנים ועבר לניהול פנימי של בתי הספר, כבר לא בהובלתנו.
המסע הגולני מהווה מקום למפגש ובעיקר לחיבור לזהות הגולנית באמצעות התכנים של היום - טיול, עבודה חקלאית, חיבור לאדמה ולאנשים. יחד עם זאת, לא מגיעים אליו תלמידים דתיים מלבד בי"ס שורשים שהוא בי"ס משלב, זו בחירה של בתי הספר הדתיים באופן מובהק, כחלק מהפוליטיקה הגולנית, והדרך להשגת המטרה הזאת עוד ארוכה. יחד עם זאת, אחרי הצלחה השנה בית ספר דתי נוסף אמר שיצטרף שנה הבאה.
גם השנה השתתפות בתי הספר במסע הגולני לא עמדה בציפיות שלנו, בעוד מרחבי פעולה נראה שבתי הספר מעדיפים להגיע כאורחים ולא להוביל את המהלך.
לא היו משובים למסע הגולני מתוך כוונה של שותפינו שאם לא היו שותפים בתכנון אין להם מקום להבעת דעה. בשתי הפעילויות נכין משובים שנה הבאה מראש.

תובנות:

המפעל החינוכי של חיבור בין ילדים בגולן מתקיים כבר מספר שנים והוא בעל ערך גבוה ביצירת זהות מקומית ויצירת תחושת קשר ויחד. יש התנגדויות שונות להכרות הזאת, ממקומות שונים אנו שומעות על הכיוון של הפגשת המחנכים זה עם זה כבסיס מוקדם, מה שאנחנו מנסות ליישם בעזרת צוות היגוי חינוך ותיקון שבועות השנה לדוגמא.
לימודי אזרחות משותפים הם דוגמא לתהליך שאנחנו רוצות שיקרה בפעילויות אחרות – מתחיל בליווי והובלה שלנו ועם השנים הופך למסורת בניהול ותקצוב עצמאי. השנה השתתפנו בתקצוב מפגשים חגיגיים ואנשים מבחוץ בלבד. זה מסמן את האפשרות שלנו להורדת התמיכה הכספית לתמיכת תוכן בלבד, לאחר שנים בהן תקצבנו גם את ההסעות. הרצון הוא פנימי וגם הביצוע.
השתתפות בתי הספר – גם השנה אנחנו יוצאים בתחושה שלא הייתה מספיק שותפות של בתי הספר ורוב ההובלה היתה עלינו ועל מחלקת ילדים ונוער. עלינו לשנות את הגישה כך שלא נפעל לבד אלא נתעקש ונקדיש זמן לתהליך. בכל פעילויות עם בתי הספר במועצה בתי הספר מגיעים כאורחים וזו סוגיה רחבה שצריך לחשוב עליה יחד עם אגף חינוך וצוות היגוי חינוך, זה קשור גם למסקנות שלנו בנוגע לצוות היגוי חינוך - עד כמה אפשר לצפות או לשנות את התפיסה שבתי הספר יסתכלו גם מחוץ לבית הספר לרמה האזורית.
ברמה הארגונית אנחנו מכוונות לנתב את מרכז המאמצים של עיינות בתחום ה"זהות הגולנית", המקומית. המפגשים האלה הם פרויקט מהותי להשגת יעד זה.

תקציב כולל:

עד 100,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י
על יסודי (18-15) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
מרכז קהילתי אזורי
בית ספר
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי