חינוך בית ספרי: מפגשים בין בתי ספר

תאריך:

לימודי אזרחות משותפים 15/10/2018 15:00 עד 16:00   מדי שלושה שבועות לאורך השנה
יום גבורה יהודית לקראת חנוכה 16/11/2018 08:00 עד 13:00   
מסע גולני 15/05/2019 08:00 עד 22:00   יומיים
יום גבורה יהודית לקראת חנוכה 18/11/2019 10:00 עד 14:00   

מקום:

רמת הגולן

סוג:

אחר

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 1000

מטרות:

חיזוק הקשר בין המגזרים בגולן וביסוס הערכים המשותפים ע"י היכרות ופעילות משותפת בין ילדי בתי הספר

יעדים

העמקת תחושת שייכות והכרות עם הזהויות המגוונות בגולן

יעדים

המשך מסורות קיימות בגולן

יעדים

הכרות עם המרחב הגולני

יעדים
קיום שלוש מסגרות שונות למפגשים בין בתי הספר: לימודי אזרחות משותפים (גילאי י"ב), יום גבורה גולני לקראת חנוכה (כתה ו') ומסע גולני (כיתות ח').
במסגרות השונות ישתתפו לפחות 1000 משתתפים. תהיה צמיחה בהשתתפות מהשנה החולפת מצד לפחות בית ספר דתי אחד.
צוותי בתי הספר יהיו מעורבים יותר בשנת תשע"ט בתכנון התכנים, ויהיו בעלי פתיחות גדולה יותר ויותר חיבור למטרות החינוכיות.

מדדי הצלחה:

  • המשובים של אנשי הצוות על יום הגבורה בחנוכה והמסע הגולני יהיו טובים יותר ומסקנות שנה שעברה יבואו לידי ביטוי בתכנון הפעילויות השנה - מבחינת תכנים, משך הפעילות והתאמה לקהלי היעד.
  • משובי החניכים ממפגשי האזרחות יעידו על מפגשים משמעותיים שיצרו תנועה בתפיסת עולמם החברתית.

רציונל:

חיזוק הקשר בין המגזרים בגולן וביסוס הערכים המשותפים המושתתים על התרבות היהודית-ישראלית, וזאת ע"י היכרות בין הילדים, פעילות משותפת והבנה כי רב המשותף על המפריד.

תוכן:

3 אירועים שונים:
כתות ו' - יום גבורה יהודית לקראת חנוכה
כתות ח'- מסע גולני, לחיבור מקומי למורשת הגולנית
כתות י"ב- לימודי אזרחות משותפים לאורך השנה

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 100,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י
על יסודי (18-15) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
מרכז קהילתי אזורי
בית ספר
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי