מובילי תרבות בקהילה - תשע"ח

תאריך:

אחריות וחוסן קהילתי קהילה שייכות וזהות ד"ר שי בן יוסף 10/01/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
רקמה אנושית אחת חיה -קהילה יעל ליפשיץ 21/02/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
מפגש אירוח להכרת התרבות בהחותרים 05/03/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
גיוס ושימור מתנדבים- איילה בריליאנט 25/04/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
מפגש אירוח להכרת התרבות בבת שלמה 09/05/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
סיור רב תרבותיות בחברה הישראלית-לוד 21/05/2018 08:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
מפגש אירוח להכרת התרבות בעין הוד 30/05/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד
שדות ישראל עם צבי ליבנה-מנהיגות 27/06/2018 18:00 עד 21:00   למוזמנים בלבד

מקום:

מועדון ותיקים מושב מגדים

סוג:

התנדבות

קהל היעד:

מבוגרים

מספר משתתפים:

עד 50

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

אחריות וחוסן קהילתי קהילה שייכות וזהות ד"ר שי בן יוסף

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 20,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

פעילים ומתנדבים

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
מרכז קהילתי אזורי
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי