חינוך בית ספרי: הנה פתחתי חלון - השתלמות לאנשי חינוך

תאריך:

זהות מדוברת 17/10/2018 15:00 עד 18:00   
חזון הופך למעשה 31/10/2018 15:00 עד 18:00   
מה הסיפור שלך 21/11/2018 15:00 עד 18:00   
מורכבות דתית 12/12/2018 15:00 עד 18:00   
סיור בירושלים 03/01/2019 08:00 עד 22:00   
אבני דרך במימוש פרויקט 23/01/2019 15:00 עד 18:00   
שיח זהות 13/02/2019 15:00 עד 18:00   
סיכום חגיגי 13/03/2019 15:00 עד 18:00   

מקום:

מרכז פסגה קצרין

סוג:

אחר

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

השתלמות אנשי חינוך גולניים שתרחיב את תפיסת עולמם של אנשי החינוך בשדה ריבוי הזהויות בחינוך היהודי ישראלי, תעורר בהם השראה לעשייה חינוכית במרחבי החינוך שלהם ובין המרחבים השונים בגולן.

יעדים

יצירת שפה יהודית ישראלית פתוחה במרחב החינוכי בגולן

יעדים

יצירת פעילויות פיתוח אישי בעלות תוצר חוזר לגולן.

יעדים

מפגש ושיח בין זהויות בגולן.

יעדים

הרחבת קהל היעד באמצעות הרחבת שדות התוכן של עיינות

יעדים
קיום השתלמות של 8 מפגשים וסיור במהלך שנת תשע"ט
השתתפות של לפחות 15 מורות ומורים מבתי הספר השונים בגולן
השתתפות של לפחות 3 אנשי חינוך קהילתיים מהיישובים השונים בגולן
המשתתפים ייפגשו עם לפחות 7 דמויות מעוררות השראה שיעוררו שאלות בנוגע לזהות היהודית ישראלית בשדה החינוך ויציגו את פעולתם החינוכית בארץ
בכל מפגש יתקיים עיבוד בו המשתתפים ייעבדו את השיחות ויחברו ביניהן לבין חייהם ואתגרי החינוך שהם פוגשים בשדה החינוכי שלהם
כל משתתף יפיק פרויקט במהלך התוכנית שמחבר בין מה שנלמד בהשתלמות לבין המרחב החינוכי בו הוא עובד
לפחות 2 פרויקטים ייעשו בשיתוף בין בתי ספר או מרחבים חינוכיים שונים בגולן
בוגרי ההשתלמות יהוו מעגל עמיתים לליווי הדדי בשנת תש"פ

מדדי הצלחה:

  • משוב חיובי משמעותי של המשתתפים על שינוי בתפיסת העולם והתפתחות בחשיבה החינוכית בעקבות ההשתלמות
  • התממשות הפרויקטים בשדה החינוכי ובין מוסדות וישובים בגולן, ובכך הבאת הרוח של ההשתלמות חזרה לשטח.
  • הצטרפות המשתתפים למעגל הפעילות של עיינות באמצעות השתתפות במעגל המובילים של עיינות בישובם, השתתפות בכנס הלימוד ועוד.

רציונל:

השתלמות מעוררת השראה לאנשי חינוך בגולן בנוגע לריבוי זהויות במרחב היהודי-חילוני וליצירה חינוכית הנובעת מהן. במהלך ההשתלמות יעסקו המשתתפים בזהותם ובזהות תלמידיהם ויצרו פרויקטים בין-גולניים המביאים אותן לידי ביטוי

תוכן:

8 מפגשים + סיור בירושלים

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 20,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
ארצי:
מכון הרטמן
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי