תרבות קהילתית: קורס מנהלי תרבות

תאריך:

הוספת תוכן לתרבות 24/02/2020 10:00 עד 13:00   

מקום:

רמת הגולן

סוג:

יום עיון

קהל היעד:

סוכני שינוי

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

פיתוח והכשרת רשת מובילי תרבות בקהילות הגולן לעשייה תרבותית יהודית ישראלית

יעדים

שיתוף פעולה עם מחלקת התרבות של המרכז הקהילתי המובילה את תוכנית ההכשרה ומיצובה של עיינות כגוף תוכן לתרבות יהודית ישראלית בגולן - עבור המרכז הקהילתי והיישובים

יעדים

יצירת פלטפורמה למפגש, שיח והעשרה בין זהויות בגולן שיאפשר יצירת שפה משותפת

יעדים
קיום מפגש של עיינות במסגרת תוכנית מובילי התרבות של המרכז הקהילתי שיעסקו בתכני יהדות יהודית ישראלית
המשתתפים יקבלו ידע וכלים לפיתוח מסורות ברוח ערכי החגים וערכי היישובים (למה חוגגים, מה חוגגים ואיך חוגגים)
לפחות 3 ממשתתפי התוכנית יהיו מקרב יישובי עיינות ובכך יעמיקו את הפעילות ביישובים
נציגת צוות עיינות משתתפת כמנטורית של משתתפי הפורום

מדדי הצלחה:

  • משתתפים ידעו לפנות לעיינות למענה בתחום התרבות היהודית ישראלית
  • כל משתתף יתנסה ביצירת חג בקהילתו בליווי מנחה הקבוצה וחבריה.
  • הפעילות ביישובי עיינות של תרבות יהודית ישראלית תצמח במהלך השנתיים הקרובות - השפעה על לפחות 2 פעילויות עבור 3 יישובים שונים במהלך תשע"ט והמשכיותן בתוספת פעילות 1 נוספת בשנת תש"פ בכל יישוב.
  • הצטרפות משתתפי התוכנית למעגל הפעילות של עיינות - אירועים איזוריים, קבוצות לימוד (ואירוח קבוצות ביישובים), כנס לימוד גולן ורשימת התפוצה.

רציונל:

שיתוף פעולה עם מחלקת תרבות בהוספת תוכן יהודי-ישראלי לקורס המנהיגות של מובילי התרבות ביישובי הגולן

תוכן:

מפגש של זהות בתרבות במהלך הקורס

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 5,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
מרכז קהילתי אזורי
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי