פורום מנהלות חינוך- תש"פ

תאריך:

23/10/2019 14:00 עד 16:00   

מקום:

גן יבנה- בתי הספר

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

להטמיע תכני זיקה במערכת החינוך

יעדים

כחלק מחזון הישוב וזיקה, חזון זיקה יהווה חלק מכל המערכות הישוביות. דרך העבודה עם המנהלות ידוברו הערכים במערכות החינוך

יעדים

יצירת שיח משותף בין מנהלות בית הספר ברחבי הישוב

יעדים

מדדי הצלחה:

  • מפגש משותף ופורה עם המנהלות
  • ערכים יהודים ישראלים יבואו לידי ביטוי במערכת החינוך

רציונל:

פורום הפועל באופן שוויוני ומשותף עם תכנית זיקה לקידום ערכים ישראלים ויהודים בגן יבנה

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 20,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
המועצה המקומית
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי