פורום M - תשע"ט

תאריך:

08/10/2018 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
12/11/2018 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
17/12/2018 19:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
15/01/2019 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
11/02/2019 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד
05/03/2019 09:00 עד 16:00   למוזמנים בלבד

מקום:

משתנה

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

מבוגרים

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

למידת עמיתים

יעדים
העברת ידע בין התכניות

השראה ופיתוח מקצועי

יעדים
קידום מיקצועי במגוון

מדדי הצלחה:

  • 80% השתתפות

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

צריך עוד

תובנות:

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי