לעשות מזה סיפור - 18-19

תאריך:

08/10/2018 09:00 עד 12:00   
22/10/2018 09:00 עד 12:00   
05/11/2018 09:00 עד 12:00   
19/11/2018 09:00 עד 12:00   
03/12/2018 09:00 עד 12:00   
17/12/2018 09:00 עד 12:00   
31/12/2018 09:00 עד 12:00   
14/01/2019 09:00 עד 12:00   
28/01/2019 09:00 עד 12:00   
11/02/2019 09:00 עד 12:00   
25/02/2019 09:00 עד 12:00   
11/03/2019 09:00 עד 12:00   
25/03/2019 09:00 עד 12:00   
08/04/2019 09:00 עד 12:00   
15/04/2019 09:00 עד 12:00   
29/04/2019 09:00 עד 12:00   
13/05/2019 09:00 עד 12:00   
27/05/2019 09:00 עד 12:00   
17/06/2019 09:00 עד 12:00   

מקום:

בית יצחק

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

מבוגרים

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

מחקר, תיעוד , שימור והפצה של סיפורי התושבים והקהילות בעמק חפר

יעדים

הכשרה וציוד חברי הקבוצה ומעגלי פעילים נוספים בכלים לתיעוד סיפורי חיים והפקת תוצר סיפורי לשימושים שונים.

יעדים
איתור שותף לביצוע עבודת תיעוד (מוסרן) וביצוע מהלך מלא של תיעוד על פי טכניקה סיפורית.
הפקת תיק תיעוד הכולל מידע כללי על המוסרן, התרשמות אישית של המספר אודות דמות המוסרן, ציר זמן (נרטיב חיים) ותוצרים סיפוריים.

בחינה מחודשת של טקסטים שקיבלו מעמד סימבולי בעיניי הציבור הישראלי-יהודי, ומתן פרשנות , ביטוי , דרשנות חדשה לטקסט

יעדים
בחירת טקסטים ממקורות יהודים או ישראלים-עבריים שיש להם חשיבות סמלית בעיניי הציבור, או שראוי לדעת המספר/ת שתהיה להם חשיבות כזו.
ביצוע מהלך עבודה על הטקסט בטכניקות עיבוד מתקדמות לטובת קבלת החלטות על אינטרפרטציה אישית ודרך הגשה

מדדי הצלחה:

  • יצירה של לפחות 20 תיקי תיעוד מישובים שונים בעמק חפר
  • קיום שני ערבים המביאים את תוצרי העבודה לקהל הרחב בעמק
  • שיתוף פעולה עם מחלקת התיעוד בעמק והנגשת החומרים לקהל הרחב במסגרות שונות.

רציונל:

כאשר עוסקים בתרבות של קהילה חלק מהותי המהווה עוגן הם סיפוריהם של חברי הקהילה - אוסף של סיפורים שמרכיבים שלם הגדול מסך חלקיו.
תיעוד סיפורי חיים מבוצע כיום במסגרות שונות ובאופנים שונים. הדרך השכיחה היא ריאיון בו נאסף הנרטיב של המרואיין ואז נשמר בארכיון או נמסר להמשך עיבוד. הנחיית מספרי סיפורים בתהליך תיעוד סיפור חיים מאפשרת לגייס כמה מהמיומנויות הייחודיות להם – היכולת להתקרב בשיחה לכל אחד, היכולת לזהות באוזן חלקים בנרטיב האוצרים סיפורים מעניינים, היכולת לזהות עלילות המסופרות במקביל מבלי דעת, היכולת להבחין במה שלא סופר וחסר בוודאות, והיכולת לעבד במהירות חומרים נרטיביים לכדי סיפורים שלדיים. בהמשך להכשרת חברי הקבוצה כמנחי פעילויות רצף סיפוריות, כמספרי מקום ומספרי קהילה, ההתפתחות לכיוון התיעוד והעשרת ארגז הכלים המקצועי שלהם, נראתה כהתפתחות טבעית. סיבה נוספת לכך הוא הרצון להרחיב את אפשרויות התעסוקה שלהם ואת תרומתם האפשרית לקהילה.

תוכן:

מפגש 1 – עסק בהקמת תכנית העבודה לעונה זו, ובהנחיות לאיתור טקסטים סימבוליים ותחילת העבודה עליהם.

מפגשים 2-7 – עסקו במקביל בעיבוד טקסטים לביצוע, ובלימוד טכניקת תיעוד סיפורי חיים. כל מפגש נפתח בבדיקת עבודות – ביצוע ותיעוד – ומשוב של חברי הקבוצה והמנחה. בכל מפגש היה גם אלמנט למידה פרונטלי אודות הטקסטים וקבלת החלטות ביצוע, ואלמנט למידה הנוגע לתיעוד.

מפגשים 8-10 – סגירת תיקי תיעוד והכנה לביצוע של תכנית שלמה ע"י חברי הקבוצה. התכנית כוללת את ביצוע הטקסטים שנבחרו ומספר סיפורים אודות דמויות מתיקי התיעוד (כאלה המתגוררות בעמק חפר), או סיפורי-מקום/קהילה/אישי אחרים שנוצרו ע"י חברי הקבוצה.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 50,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
תרבות יהודית - מורשת ישראל עמק חפר
המועצה המקומית
המרכז הקהילתי
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי