מסע בישראל

תאריך:

מפגש ראשון - בן יום מלא (5 שעות)- הכרות, הצבת מטרות, מבוא לחברה הישראלית. יתקיים במועצה 09/01/2019 08:00 עד 23:00   
מסע נודד ארבעה ימים 08/04/2019 08:00 עד 23:00   
מסע נודד ארבעה ימים 09/04/2019 08:00 עד 23:00   
מסע נודד ארבעה ימים 10/04/2019 08:00 עד 23:00   
מסע נודד ארבעה ימים 11/04/2019 08:00 עד 23:00   
מפגש אחרון - בן יום מלא (5 שעות)- סיכום ומבט להמשך. יתקיים במועצה 12/05/2019 10:00 עד 15:00   

מקום:

סמינר נודד בארץ

סוג:

סיור לימודי

קהל היעד:

עובדי המועצה

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

הכרות עם פסיפס הזהויות הישראלי העכשווי.

יעדים

גיבוש קבוצת שותפים אזורית המחויבת לשיח ערכי מורכב ביחס לזהות יהודית-ישראלית ולחברה הישראלית.

יעדים

מדדי הצלחה:

  • השתתפות של 5-10 מהנהגת המועצה החדשה ועוד 5 משתתפים של דמויות מנהיגות ברמה ארצית שגרים בחוף הכרמל

רציונל:

יציאה משותפת למסע בישראל של הנהגת המועצה ומנהיגים נוספים מהאזור תסייע ביצירת חיבור לתוכנית חופים ולתכני היהדות הישראלית בשיתוף התק"צ וכן, תיצור שיח מתפתח בקרב המשתתפים

תוכן:

יבנה בשיתוף הנהגת המועצה ונציגות התוכנית

תמונות:

ספקים:

הסברים:

התקיימו מגעים ראשונים עם תוכנית כזה ראה וחדש .
התקיימה פגישה עם ראש המועצה וסגנו שנתנו את ברכתם לקיום התוכנית.
נבחרה מנהלת אגף חינוך חדשה שהעבירה סמכות לסגניתה לתכנון יחד עם חופים.
סגנית מנהלת אגף החינוך התפטרה...
נכתבה סקיצה ראשונה לתוכנית.שבינתיים התאחדו עם ארגון "בינה"
נתבקשנו להמתין לפגישה יחד עם מנכ"ל בינה.
כעת יש שינויים מסויימים בתוכנית ותקבע פגישה עם רינה ולאחר מכן עם ראש המועצה לדייק את הצרכים.

תובנות:

השינויים הארגוניים בכזה ראה וחדש כמו גם שינויי בעלי התפקידים במועצה מעכבים את התקדמותנו ביישום התוכנית.
אנחנו מחכים ל"אור ירוק" מ"כזה ראה וחדש"
כעת יש שינויים בתוכנית ולכן אנחנו צריכים למקד את המטרות והיעדים שלנו.
אני מעוניינת לקדם תוכנית העוסקת בזהות יהודית ישרקאלית להנהגת המועצה בשיתוף בעלי תפקידים בישובים.

תקציב כולל:

עד 75,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי