פעילויות - מנהיגות

28/03/2019 10:00 עד 23:00   
29/03/2019 08:00 עד 14:00   
01/11/2018 08:00 עד 18:00   
30/03/2016 10:30 עד 23:58   למוזמנים בלבד
31/03/2016 00:00 עד 13:00   למוזמנים בלבד