צוות מוביל חופים- תשע"ט

תאריך:

הכרות עם הנהלת המועצה החדשה 13/11/2018 14:00 עד 16:00   

מקום:

מועצה

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

עובדי המועצה

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

צוות המוביל אחראי על קבלת החלטות ברמה המועצתית, עדכון, מהווה פורום להתייעצות בסוגיות פוליטיות מורכבות מקומיות.

יעדים
פגישות אחת לשלושה שבועות.
השנה יבנה הרכב הצוות מחדש עם יו"ר חדש.

מדדי הצלחה:

  • קיום המפגשים בנוכחות מלאה של חברי הצוות, אחת לשלושה שבועות לפי סדר יום שיקבע מראש
  • הגדלת תקציב חופים

רציונל:

צוות מוביל הוא צוות מקצועי

תוכן:

הצוות יעסוק במיצוב התוכנית וקיימותה במועצה ובישובים

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי