עדכון אתר הידע

תאריך:

מקום:

חוף הכרמל

סוג:

אחר

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

מעל 1000

מטרות:

שמירת המידע אודות פעילויות חופים

יעדים

מדדי הצלחה:

  • התפתחות התוכניותצמשנה לשנה ושימור הידע הארגוני המצטבר

רציונל:

שמירת הפעילויות

תוכן:

שמירת תוכן הפעילויות לפי המטרות והיעדים

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב
גיל רך (5-0) י
יסודי + חט"ב (13-6) י
על יסודי (18-15) י
צעירים (35-19) י
מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
ללא שותפים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי