וועדת היגוי

תאריך:

פגישת עבודה 06/12/2018 20:00 עד 22:00   

מקום:

מתנס בנימינה

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

סוכני שינוי

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

בניית הנהגה מובילת דרך, בעלת שאר רוח ועמדה בתחום היהדות הישראלית, וכזו שתייצג את מגוון האוכלוסיה במושבות

יעדים
השתתפות של תושבים ממגוון זרמים, בני בנימינה וגבעת עדה , ותיקים וחדשים
15 חברים בוועדת ההיגוי
השתתפות של תושבים בעלי נסיון של עשייה ולימוד תחום התרבות היהודית

לווי תכנית ניצנים על פעילותה והצוות המוביל שלה, ותדאג לקיימות התכנית והטמעתה לאורך זמן ברשות.

יעדים
הקמת ציוותי עבודה על פי תחומים

ליווי , יעוץ ושיתוף בבניית תכנית העבודה וקבלת החלטות אסטרטגיות לקיימות התכנית

יעדים
מעורבות בבנית תכנית אסטרטגית לניצנים בנימינה גבעת עדה

מדדי הצלחה:

  • השתתפות של לפחות 75% מחבר הןוועדה בפגישות
  • קיום 4 פגישות שנתיות לפחות
  • מעורבות של חברי הוועדה בפעילות התכנית לאורך כל השנה

רציונל:

תוכן:

מפגשים תלת חודשיים, במהלכם מקבלים החברים עידכון על הנעשה בשטח ועל תוכניות עתידיות, דיון על מימוש מטרות העל, הרלוונטיות שלהן ודיוקן

תמונות:

ספקים:

הסברים:

התקיימו שני מפגשים. האחד עסק בתכנית העבודה ופנינו לאן , בעיקבות יציאתה של קרן אבי חי מניצנים.
הגיעו 14 חברים, מתוך 18 הרשומים. קבוצה איכותית . דנו גם בסדרי עדיפויות ובדיוק הפעילויות של ניצנים בהתאם לחזון ולמטרות העל. בסיום המפגש ביקשו החברים לקיים מפגש לימוד ושיח. וכך התגבש המפגש הבא סביב קריאת מגילת אסתר - אסטד!

תובנות:

חשיבות למפגשים עם וועדת ההיגוי. המפגש חייב להיות אפקטיבי .
חובה להכניס לוועדת ההגוי תושבים מגבעת עדה. ולהכניס קצת חדשים במקום אלו שאינם פעילים.
בכל מפגש יש להתחיל בלימוד קצרצר.

תקציב כולל:

עד 2,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

פעילים ומתנדבים

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
מועצה
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי