חינוך בית ספרי: צוות היגוי חינוך

תאריך:

מפגש ראשון 26/12/2018 15:30 עד 17:30   
מפגש שני 06/03/2019 15:30 עד 17:30   
מפגש שלישי 12/06/2019 15:30 עד 17:30   

מקום:

מועצה אזורית רמת הגולן

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

קיום פורום משותף לקידום תחום היהדות הישראלית בחינוך הבית-ספרי בגולן

יעדים

האחריות על אתגר יצירת שיח יהודי ישראלי במערכת החינוך יהיה משותף לכל רמות החינוך במרחב הגולני.

יעדים
מפגש של שעתיים בכל רבעון בו ישתתפו מנהל אגף חינוך של המועצה האזורית, מלוות בתי הספר מטעם תוכנית בארי של הרטמן, מנהלי בתי הספר ועיינות.
בכל פגישה יידונו נושאים המעסיקים את בתי הספר, המלווה והרשות המקומית, ותתוכנן פעילות רוחבית בבתי הספר השונים בגולן

מדדי הצלחה:

  • ברמת התיאום - יתוכננו 2 פעילויות רוחב שיבוצעו ע"י בתי הספר
  • במת השיח המשותף - ייקבעו מדדי הצלחה ע"י הפורום עם תחילת המפגשים השנה

רציונל:

עבודת החינוך עם בתי הספר תיעשה יחד כצוות רחב תוך ראייה רחבה של המרחב החינוכי הגולני ומתוך שיח משותף.

תוכן:

מפגשים לאורך השנה המחברים בין החזון לפעילות החינוכית בפועל - מתחקרים את הפעולות שנעשו ויוזמים פעולות חדשות בשיתוף פעולה

תמונות:

ספקים:

הסברים:

זאת שנה שלישית של קיום צוות היגוי חינוך בשותפות עם אגף חינוך במועצה ותוכנית בארי.
התקיימו השנה 3 מפגשים של צוות היגוי חינוך אליהם הגיעו נציג מכל בי"ס משתתף כאשר ב2 מתוכם הנציגה היא מנהלת בית הספר.
במפגשים יש תחושה של שותפות דרך ושל למידת עמיתים וחשיבה אזורית. יחד עם זאת אין בה כמעט לקיחת אחריות והובלה של הפעילות. לדוגמא שתי פעילויות שנהגו בצוות אך הובלו על ידינו בפועל - השתלמות מורים ותיקון שבועות (יצא מרעיון של מפגש חדרי מורים).

תובנות:

בסיום שנה שלישית ולאחר תיקון שבועות מוצלח מאוד לאנשי חינוך אולם לא בהובלה של צוות היגוי חינוך, אנו מתכננות לעשות תיאום ציפיות משותף עם הצוות בתחילת השנה החדשה בו נעשה תיאום בין הציפייה שלנו להובלה שלהם לבין האפשרות שלהם בפועל לחשוב וליזום ולעבוד ברמה האזורית. בהתאם לשיחה זו נבחן האם השותפים בצוות ההיגוי הם האנשים הנכונים שיוכלו להוביל את הפעילות האזורית.
בנוסף, כחלק מחשיבה ארגונית רחבה במועצה ומתוך מטרה ליצור שיח חינוכי רחב אנחנו בקשר עם מחלקת ילדים ונוער על היותם חלק קבוע בצוות היגוי חינוך. אנחנו עדיין מחפשות את הדרך לחבר למשל את שולחן מצוות עם השתלמות מורים וצוות היגוי חינוך.

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
בית ספר
ארצי:
מכון הרטמן
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי