חינוך בית ספרי: צוות היגוי חינוך

תאריך:

מפגש ראשון 26/12/2018 15:30 עד 17:30   
מפגש שני 06/03/2019 15:30 עד 17:30   
מפגש שלישי 12/06/2019 15:30 עד 17:30   

מקום:

מועצה אזורית רמת הגולן

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

קיום פורום משותף לקידום תחום היהדות הישראלית בחינוך הבית-ספרי בגולן

יעדים

האחריות על אתגר יצירת שיח יהודי ישראלי במערכת החינוך יהיה משותף לכל רמות החינוך במרחב הגולני.

יעדים
מפגש של שעתיים בכל רבעון בו ישתתפו מנהל אגף חינוך של המועצה האזורית, מלוות בתי הספר מטעם תוכנית בארי של הרטמן, מנהלי בתי הספר ועיינות.
בכל פגישה יידונו נושאים המעסיקים את בתי הספר, המלווה והרשות המקומית, ותתוכנן פעילות רוחבית בבתי הספר השונים בגולן

מדדי הצלחה:

  • ברמת התיאום - יתוכננו 2 פעילויות רוחב שיבוצעו ע"י בתי הספר
  • במת השיח המשותף - ייקבעו מדדי הצלחה ע"י הפורום עם תחילת המפגשים השנה

רציונל:

עבודת החינוך עם בתי הספר תיעשה יחד כצוות רחב תוך ראייה רחבה של המרחב החינוכי הגולני ומתוך שיח משותף.

תוכן:

מפגשים לאורך השנה המחברים בין החזון לפעילות החינוכית בפועל - מתחקרים את הפעולות שנעשו ויוזמים פעולות חדשות בשיתוף פעולה

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
בית ספר
ארצי:
מכון הרטמן
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי