פעילויות - מעורבות חברתית

23/12/2019 17:00 עד 22:00   נתון לשינויים
22/07/2019 09:00 עד 12:00   הרשמה מראש https://forms.gle/KnWuVdBzAZ6t1F3x8
02/12/2018 17:00 עד 20:00   מנר ראשון ועד הנר השמיני
02/06/2019 17:00 עד 22:00   
03/06/2019 17:00 עד 22:00   
04/06/2019 17:00 עד 22:00   
05/06/2019 17:00 עד 22:00   
06/06/2019 17:00 עד 22:00   
07/06/2019 17:00 עד 22:00   
26/03/2019 20:00 עד 22:30   קבוצה סגורה
07/12/2018 16:00 עד 20:00   
20/11/2018 17:00 עד 21:00   
03/12/2018 17:00 עד 23:00   
04/12/2018 10:00 עד 23:00   
05/12/2018 10:00 עד 23:00   
20/09/2017 17:00 עד 21:00   סיירת ראש השנה
13/12/2017 16:00 עד 21:00   סיירת חנוכה
21/02/2018 17:00 עד 21:00   סיירת פורים
25/03/2018 17:00 עד 22:00   סיירת פסח
13/05/2018 17:00 עד 21:00   סיירת שבועות