חממה ליזמות קהילתית בשדה היהדות הישראלית

תאריך:

היכרות ותיאם ציפיות 30/01/2019 19:00 עד 21:00   
בין אבחון צרכים לחלומות 13/02/2019 18:00 עד 21:00   
זהויות ומעגלי שייכות 27/02/2019 18:00 עד 21:00   
חלופות וחשיבה יצירתית 10/03/2019 18:00 עד 21:00   
קהילה וסמכות 13/03/2019 18:00 עד 21:00   
לוח שנה עברי של הזדמנויות 27/03/2019 18:00 עד 21:00   
כנס ניצנים 28/03/2019 18:00 עד 21:00   
תקציבים למיזמים 08/04/2019 09:00 עד 09:30   
סדנת חלופות לפתרון וחשיבה יצירתית 10/04/2019 18:00 עד 21:00   מפגש 6
קריטריונים לתקציבים 29/04/2019 09:00 עד 09:30   
בקרה על טיוטות משתתפים 12/05/2019 09:00 עד 09:30   
דוח תקציבי ותקופתי 14/05/2019 09:00 עד 10:00   
מודל הקנבס ועבודה על הבקשות לתקציב 15/05/2019 18:00 עד 21:00   מפגש 7
סיום הגשות ראשונות לבדיקת חיבורים 28/05/2019 10:00 עד 12:00   
מפגש ארצי לעמיתי וצוותי החממות בעמק חפר 29/05/2019 15:00 עד 21:00   הגיעו 7 משתתפים
טיוטות ראשונות לעמיתי חממה 04/06/2019 09:00 עד 10:00   
תמונת עתיד ליזם המתחיל 05/06/2019 18:00 עד 21:00   מפגש 8
עבודה על טיוטה שניה 06/06/2019 09:00 עד 10:00   
טיוטה מספר 2 של העמיתים 06/06/2019 10:00 עד 12:00   
עולם גיוס המשאבים בשדה היהדות הישראלית 12/06/2019 18:00 עד 21:00   מפגש 9
משלוח חומרי גיוס כדוגמה לעמיתים 13/06/2019 09:00 עד 10:00   
רמת המסמכים שהוגשו לבקשות תקציבים מהועדה 14/06/2019 12:00 עד 15:00   מפגש עם אלי גור, טלי פנג, נורית לב ויסמין כהן
גיוס מנטורים פונטציאליים 17/06/2019 10:00 עד 12:00   
פידבק מנופר על ההגשות 19/06/2019 09:00 עד 10:00   
סדנת פרזנטטיביות ודרכנו לאן 19/06/2019 18:00 עד 21:00   מפגש 10
סיכום עם מורדי 19/06/2019 09:00 עד 10:00   
תיקונים אחרונים של המשתתפים 30/06/2019 09:00 עד 10:00   

מקום:

בחממה

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

צעירים

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

הקמת מיזמים קהילתיים בשדה היהדות הישראלית

יעדים
נסיון

הקמת קבוצה של כ-20 אנשים אשר יקבלו הכשרה להקמת מיזמים קהילתיים

יעדים

הקמת כ- 5 מיזמים קהילתיים בחולון

יעדים

הצמדת מנטורים לכל אחד מבוגרי החממה לליווי מקצועי ואישי

יעדים

מדדי הצלחה:

  • 1. עד סוף ינואר 2019 יגויסו בין 15-20 תושבים בוגרים לחממה ליזמות קהילתית.
  • 2. עד 6/19 15 תושבי חולון (בוגרים) עוברים הכשרה בת 12 מפגשים ליצירת מיזמים קהילתיים.
  • 3. מספטמבר 19 כלהמשתתפים ילוו על ידי מנטורים לתהליך של הקמת המיזמים בפועל, לאחר חלוקתם ל 4-5 צוותים.
  • עד 12/19 מוקמים 4 מיזמים קהילתיים על ידי קבוצת פעילי החממה העוסקים בתוכן של תרבות וזהות יהודית ישראלית.

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

סיכום פעילות החממה בין החודשים אפריל - יולי 2019
החממה ליזמות קהילתית בשדה היהדות הישראלית- במסגרת פיילוט שהחל השנה, נערך גיוס של מספר יזמים צעירים תושבי חולון, אשר הביעו רצונם להשיק בעיר מיזם המתבסס על ערכי היהדות והישראליות. מחציתם של המשתתפים במיזם היו יוצאי חבר העמים. המשתתפים קיבלו קורס הכשרה מקיף, אשר כלל תכנים בתחום היזמות, לצד תכנים בתרבות יהודית-ישראלית ככלי לבינוי קהילה. המטרה היתה כי מחודש ספטמבר 2019 ילוו המשתתפים על ידי מנטורים בתהליך של הקמת המיזמים בפועל, וכי יוקמו בעיר 3-4 מיזמים קהילתיים על ידי קבוצת פעילי החממה, אשר יעסקו בתוכן של תרבות וזהות יהודית ישראלית.
בפועל התקיים רק שלב הקורס וההכשרה, עד להגשת המיזמים (כולל).
בתחילת אפריל גבשו התקציבים למיזמים, נמשכה העבודה של העמיתים לבד או בצוותים, וכן אושר ע"י ועדת היגוי של הפרויקט חלוקת הכסף בגמישות בין הפרויקטים, תוך גיוס ועדה מקומית.
בתאריך 10/4 נערך מפגש מספר 6 - תובנות מכנס ניצנים וסדנת "חלופות לפתרון וכלים בחשיבה יצירתית שהועברה על ידי טלי פנג. העמיתים השתתפו בכנס וזה תרם להעשרת הקבוצה של "חיבורים" באנשים חדשים ונוספים, בדגש על צעירים.
29/4 - הקריטריונים להגשת התקציבים נשלחו למשתתפים.
12/5- נערכה שיחה עם נופר וניתוח ניירות הטיוטה בצורת "שכבות". דובר על שלושה שלבים של שליחת טיוטות וקבלת הערות. בסיום התהליך - כל מיזם יציג מול הועדה המקומית.
14/5 - שלחנו דו"ח תקציבי ותקופתי למורדי.
15/5 – מפגש מספר 7 עם נופר - נושא המפגש: "מודל הקנבס ועבודה על טפסי הבקשות לתקציב".
28/5 - סיום הגשת הטיוטות הראשונות לבדיקתנו.
29/5 - מפגש ארצי לעמיתי החממות בעמק חפר - למפגש הגיעו 7 משתתפים מחולון.
4/6 - העמיתים קיבלו את ההערות על הטיוטות הראשונות.
5/6 – מפגש מספר 8 - נושא המפגש: "תמונת עתיד וסדנה פרקטית לעבודה בפרויקטים". בעקבות המפגש ובשיחה בין יסמין ובין טלי פנג הבנו שיש צורך לדחות את הגשת הטיוטות השניות.
6/6 - אופן הגשת המסמכים - ממה מורכבים ודיון בפרויקטים עצמם. שישה מיזמים סיימו לשלוח טיוטות מס' 2 בשלב הזה.

12/6 – מפגש מספר 9 - בחלק הראשון של המפגש: אלי גור בסדנת "עולם גיוס המשאבים בשדה היהדות הישראלית". בחלק השני יסמין ערכה שיחות אישיות ובהן מיפינו את הצרכים של כל אחד מהמיזמים בנושא ציוות המנטורים מהעיר.
13/6 - אלי שלח ליסמין חומרים בנושאי גיוס משאבים והחומרים הועברו למשתתפים.
17/6 – יסמין ניהלה שיחות עם מנטורים פוטנציאלים, ביניהם איציק ליסמן ורונית שוחט.
19/6 - מפגש חממה אחרון: נופר ערכה "סדנת פרזנטטיביות ודרכנו לאן" נויה שגיב, טלי פנג ויסמין סיכמו את התהליך.
19/6 - נופר שלחה מייל תשובה לאחר שקיבלה את המסמכים של העמיתים, ובו אכזבה מרמת ההגשה של בקשות העמיתים לתקציבים.
14/6 – נערכה פגישה בחולון בה השתתפו אלי גור, נורית לב, טלי פנג ויסמין כהן בנושא רמת המסמכים שהוגשו לבקשות תקציבים מהוועדה.
19/6 - בהתכתבות במייל עם מורדי עלו שלוש בעיות בנוגע למסמכי הבקשות לתקציבים: תוכן לקוי, אי שימוש בתבנית הבקשה כפי שנשלחה לעמיתים ועריכה לא טובה. עלה לדיון נושא רמת המעורבות של יסמין בעריכת הטקסטים. הוחלט שיסמין איננה מתערבת באופן כתיבת התכנים, או בעריכתם, אלא מאירה ומעירה ביחד עם המנחות, על מנת לאפשר למשתתפים לעבור תהליך מלא ומלמד.
30/6 - המשתתפים ששלחו הצעות למיזמים קיבלו את הערותינו לתיקון ושלחו תיקונים אחרונים במסמכים אותם העברנו לנופר.
לצערנו, לא הצלחנו להגיע לשלב המנטורים, שכן רובן ככולן של ההגשות לא היו ברמה המתאימה או שלא עמדו בקריטריונים של הועדה.

תובנות:

להלן התובנות שלנו מהתהליך כולו:
1.יהדות-ישראלית ויזמות הם נושאים רחבים ומורכבים מאוד ומצריכים כל אחד מהם התייחסות מעמיקה ורחבה יותר, בפרט לכאלה שאינם מגיעים מהתחום. למי שלא מגיע מרקע מעולם היהדות-הישראלית, או שאינו בעל רקע בעולם היזמות, קצת קשה להעביר את התכנים הללו ב- 10-12 מפגשים, ועל אחת כמה וכמה מי שאינו בעל רקע בשני התחומים, כמרבית המשתתפים.
2.היתה צפיפות של תאריכי ההגשות של המסמכים. ובכלל הקורס היה מאוד דחוס. נדרשת הכשרה ארוכה יותר, עם דגש על עולם היזמות בשדה היהדות.
3.המנטורים היו לדעתנו צריכים להיכנס בשלב מוקדם יותר מסיום המפגשים. רצוי בערך במפגש השלישי - רביעי.
4.תהליך העבודה על כתיבת המסמכים צריך להתחיל בשלב מוקדם יותר של הכשרה, על מנת לתת לעמיתים זמן להתנסות יותר בכתיבה ובהגשה מותאמת לדרישות הקרנות.
5.חלק מהנשירה בעמיתי החממה מוסבר גם ברמת המחויבות. לדעתנו מומלץ מאוד לגבות דמי השתתפות בתכנית מהעמיתים, מה שיראה "דמי רצינות" וכן יפחית את הנשירה לדעתנו. קבלת כל הקורס בחינם מוביל להערכה נמוכה יותר מצד המשתתפים ולהפחתה עקב כך ברמת המחויבות.
6.המשך תהליך התבקש על ידי המשתתפים. הם רק נגעו בתכנים והיו רוצים להעמיק.
7.וועדת ההיגוי לא ראתה טעם בהגשה פרונטלית משום שהעמיתים לא עמדו לדעתה בכל הקריטריונים.
8.שאלה שעלתה מהעמיתים- האם יוכלו בשלב כלשהו להשתכר מהמיזמים. מה עושים כשיש לפרנס משפחה צעירה ועבודה במשרה מלאה, ולמרות זאת בוחרים להיות פעילים ביוזמות קהילתיות?
9.יסמין כרכזת הביעה רצון לקבל כלים בצורת למידת עמיתים עם הרכזות האחרות. סיעור מוחות יכול להפרות את התהליך.
10.התכנית נכנסה כפיילוט ועל כן יש מטבע הדברים דברים שיש ללמוד ולשפר מהשנה הראשונה להתנסות בתכנית, הן ברמת בחירת המשתתפים וסינונם, הן ברמת התכנים המועברים והן בנושא ההגשות והמנטורינג.
11.התכנית (שהינה כאמור פיילוט) החלה בתקופת המנהלת הקודמת של "חיבורים" ואז היה פער של כחודשיים בו המשיכה התכנית ולאחר מכן נכנסה המנהלת הנוכחית של "חיבורים". יתכן ולא היה מקום להעמיס על הצוות בהעדר מנהלת תכנית חדשה, שהיא גם פיילוט וגם מורכבת בתכניה ובתוצאותיה.

תקציב כולל:

עד 150,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

צעירים (35-19) י

מאפיינים:

פעילים ומתנדבים

גופים שותפים:

מקומי:
קהילה תומכת
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
מרכז ספיר

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי