עשרת ימי תודה

תאריך:

עשרת ימי תודה בעמק המעיינות 01/05/2019 09:00 עד 23:00   מתקיים במרחבים שונים

מקום:

רחבי העמק

סוג:

אחר

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

מעל 1000

מטרות:

מתן משמעות נוספת שקושרת בין יום הזיכרון לשואה ולגבורה ויום העצמאות

יעדים
שיתקיימו לפחות 2 מפגשים בין אנשים שיעסקו בתכנים של הזהות הישראלית ושל הודיה לנוכח הימים האלו
לתת משמעות למושג הודיה ולמושג תודה באופן רלוונטי למציאות שלנו היום

מציאת מכנה משותף לכלל האוכלוסיה שבעמק

יעדים
שתתקיים פעילות כלשהי בהקשר של הודיה בכל מרחב בעמק (קהילתי, חינוכי, תרבותי)
שתתקיים לפחות פעילות אחת בכל קבוצת גיל ובכל מגזר (או שילוב)
קבוצת המלמדים תפתח פעילות שניתן יהיה להעביר אותה ברחבי העמק

שיתוף פעולה עם אגפים נוספים במועצה וגופים מהעמק

יעדים
שלפחות 5 גופים במועצה יקיימו פעילות כלשהי במהלך ימים אלו

חיבור בכמה רבדים (מהמעגל האישי לקהילה ולעמק) וברמה ארצית

יעדים
שתתקיים פעילות אחת בזיקה לפעילויות נוספות שמתרחשות בארץ בימים אלו

מדדי הצלחה:

  • התכנים היו רלבנטים לזמננו
  • לפחות 10 גופים היו שותפים וקיימו פעילויות במהלך ימים אלו
  • הפעילות הפכה למסורת של העמק

רציונל:

מגוון פעילויות שמתקיימות במרחבים שונים בעמק, בימים הלא פשוטים שבין יום הזיכרון לשואה ליום העצמאות. הקרת הטוב ומציאת מרחבים אישיים ומשותפים להודייה.

תוכן:

הודיה על הקיים במעגלים השונים מהמעגל האישי, למשפחתי, קהילתי, ארצי ובכלל...

תמונות:

ספקים:

הסברים:

עשרת ימי תודה היה אחד השולחנות לשיח ברוקחים חגים 1.
עיקר העניין היה לחשוב על רעיונות להוקיר תודה ולעשות טוב, מבין השותפים שישבו סביב השולחן.
בנוסף, הופצו מיילים והצעות לעזרה כולל חומרי עזר.
שיתפנו ביוזמה גם את פורום מובילי תרבות שעשו פעילויות מגוונות בקהילות שלהם.
הגיעו אלינו תמונות ממגוון פעילויות שהתקיימו בעמק.

תובנות:

הפעילות ברחבי העמק היתה רבה. אנשים השתמשו בכרטיסיות ,בלוחות, שתפו ברעיונות ובפעילויות, והיה ניכר שנעשה יורת משנה שעברה.
נראה שעשרת ימי תודה נכנסו לתודעה של הציבור, יותר מבשנה שעברה, ושזו הפכה למסורת של העמק לקחת חלק ולייצר הזדמנויות להודות בזמן הזה.

עיקר העניין שלנו הוא ליידע, לתזכר, להציע פעילויות ועזרים, להנכיח את היוזמה והאפשרויות שגלומות בה.
העשייה תעשה בהתאם לאנשים המובילים שיחליטו אם לקחת או לא לקחת חלק ואיזה חלק לקחת בשבוע הזה.

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
רשות
מתנ"ס
תנועות נוער
תוכניות מקומיות
רווחה
מרכז קהילתי אזורי
מרכז צעירים
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי