מצעד הלפידים

תאריך:

27/01/2014 00:00 עד 00:00   

מקום:

נצרת עילית

סוג:

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 200

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

"הנוער מאיר את העיר": 300 בני נוער מכל תנועות הנוער, קבוצות, מסגרות נפגש במרכז עירוני. מדליק במעמד ראש העיר והרב הראשי נר ראשון של חנוכה ובצעידה משותפת הכוללת לפידים מוזיקה וסטיקלייטים צועדים ברחובות העיר כשבראש ברכב מנגן שירי חג אל רחבת העיריה. שם מדליקים נציגי הנוער את "חנוכיית הנוער" ומעבירים בברכות את האור הלאה – אל כל תושבי העיר.
נערכו שני מפגשים מקדימים שכללו פרוטוקול אירוע.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

כיצד לידע ולעודד תושבים מלצאת אל המדרכה לעודד את הצועדים?

תובנות:

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מאפיינים:

גופים שותפים:

מרחבי פעילות: