יוצרים חיבורים - משלוח מנות בעמק המעיינות

תאריך:

משלוחי מנות בפורים 19/03/2019 11:00 עד 19:00   התרחש לקראת פורים

מקום:

בתי הילדים ברחבי העמק

סוג:

אחר

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 200

מטרות:

חיבור למנהגי וערכי החג

יעדים
כל ישוב נותן משלוח מנות לישוב שיצא לו בהגרלה
כל ישוב יקבל מגילת אסתר שבצידה השני מצויינים ערכי החג והצעה לפעילות אותה ניתן לעשות עם הילדים

חיבור בין הילדים בגילאי א-ו בין ישובים שונים בעמק

יעדים
תערך הגרלה בין ישובים שירצו להשתתף, במידת הצורך נייצר גיוון בחיבורים בין הישובים

ללמוד על הישובים השונים בעמק

יעדים
כל ישוב ימלא את ארגז המשלוח שלו בתכולה המאפיינת את הילדים שלו
נכין משחק המחבר בין כל הישובים ויחולק לכל מועדוני הילדים בישובים המשתתפים

מדדי הצלחה:

  • לפחות 15 ישובים לקחו חלק
  • תוכן משלוחי המנות נעשה בשיתוף פעולה של המדריכים והילדים
  • חולק משלוח מנות מהמתנ"ס שכלל את המגילה, משחק מתנה ואת המשחק שהפקנו בשיתוף חומרים מכל ישוב
  • המדריכים שלחו תמונות שמעידות על השמחה של קבלת המשלוח
  • יהיה רצון להמשיך את המיזם בדרך נוספת

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 5,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מחלקת ילדים ונוער
הסיפריה האזורית
יחד
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי