מחלוקות ופשרות סביב שולחן הסדר

תאריך:

30/03/2017 18:00 עד 19:30   

מקום:

מועדון צוותא קיבוץ מעגן מיכאל

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

לימוד בחברותא בהנחיית הרבה אילה רונן סמואלס
מצורף קובץ ובו מהלך השיעור.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

ללא עלות

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מועצה
מרכז קהילתי אזורי
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי