סדר נשים

תאריך:

08/12/2011 00:00 עד 00:00   

מקום:

גן יבנה

סוג:

קהל היעד:

נשים

מספר משתתפים:

עד 50

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תמונות:

ספקים:

כיבוד – אורי פטיסרי, עינב,

הסברים:

במטרות הערב היומספר מטרות בינהן קיום ערב שיח נשים בין חילוניות ודתיות בנושאי יציאת מצריים ומקום האישה בסיפור. מטרה נוספת, הבאת נקודת התבוננות חדשה ונשית לסיפור יציאת מצריים ובדיקת היציאה מעבדות לחירות האישית והאקטואלית לימינו. המטרה הראשונה לא הושגה, יש לכך השערות רבות ובשנה הבאה נכוון למצוא נשים דתיות שירצו לארגם עמנו את הערב והן תגייסנה את המשתתפות מהמגזר הדתי.

תובנות:

תקציב כולל:

עד 10,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מאפיינים:

גופים שותפים:

מרחבי פעילות: