פסטיבל ימים לבנים בחולון-שבועות 2019

תאריך:

תכנון ימים לבנים 01/03/2019 00:00 עד 00:00   חודש הוקדש לתכנון הפסטיבל- ישיבות עם הצוות, עם רכזי הקהילה ועם הפעילים לגיבוש התכנים

מקום:

חולון

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

מעל 1000

מטרות:

העמקת תחושת השייכות והגאווה המקומית בקרב תושבי חולון באמצעות מסורת יישובית ייחודית המבוססת על קיום מגוון רחב של אירועים לקראת חג השבועות בבתים, מוסדות בקהילה ומרחבים ציבוריים.

יעדים
הגדלת כמות השותפים בפסטיבל מתוך רשת קהילה ופנאי ומחוצה לה - לפחות 3 שותפים חדשים.
כל תוכנית ב"חיבורים" תבוא לידי ביטוי באירוע שיא בפסטיבל: עיד אל בנאת, סיירת אור, לימוד (תיקון בסלון), אירוע שיא לפעילי "חיבורים".
שת"פ עם גורמים עירוניים נוספים
כמות המשתתפים 3,000 איש

מדדי הצלחה:

  • לפחות 2 שותפים חדשים יקחו חלק בתכנון ובביצוע.
  • יתקיימו אירועי שיא לכל התוכניות המתמשכות של "חיבורים".
  • 2 גורמים עירוניים יהיו שותפים
  • 3,000 תושבים ותושבות משתתפים בפסטיבל.

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

פסטיבל ימים לבנים-
במשך חודש מרץ החל שלב התכנון של פסטיבל "ימים לבנים", הפסטיבל מבית "חיבורים", אשר נוצר כמסורת בין יום ירושלים לערב חג השבועות בחולון.
במשך החודש נערכו ישיבות צוותיות רבות בנוכחות כלל צוות חיבורים (וכן בתוספת עובדת נוספת, רכזת קהילה), אשר כללו חשיבה בצוותא אלו ערכים ותכנים אנו רוצים להדגיש השנה. כמו כן, התקיימו פגישות עם מספר רכזי קהילה במרכזים הקהילתיים ברשת, על מנת לשמוע מהם הצרכים ואלה תכנים יתאימו לפעילים השונים במרכזים השונים ובתוכניות השונות.

השנה הוחלט כי הפסטיבל ישא 3 מאפיינים עיקריים:

1.צמצום תקציבי- הפסטיבל תוקצב ע"י המנהלת הקודמת בכ- 65,000 ש"ח (לשם השוואה לפני שנתיים תקציב הפסטיבל עמד על 280,000 ש"ח).מזה נגזר כי לא יתקיים אירוע מרכזי גדול, אלא נפרוס אירועים קהילתיים קטנים ברחבי הקהילה, אשר לוגיסטית יעלו פחות (ללא תאורה, הגברה, ביטחון ועוד).

2. אירוע מתמשך, היוצא מן הקהילה וחוזר אל הקהילה- רובם של האירועים הינם אירועי שיא של תוכניות רציפות קיימות, או לחילופין אירועים שתוכננו כפועל יוצא מהשטח (למשל קבלת שבועות יחד עם קבוצה קהילתית בגינת התומר- גינה קהילתית). חלק מן האירועים יהוו בסיס לפעילות המשכית גם לאחר "ימים לבנים", פעילות רציפה שהפסטיבל הוא רק הטריגר לה והמחולל אותה.

3.שיתוף פעולה הדוק יותר עם עיריית חולון- לצורך זה גייסנו מספר מוקדים חדשים של אירועים , באחריות עירונית או באחריות משותפת לעירייה ולחיבורים". נערך סבב "שיכנועים" ע"י מנהלת "חיבורים" בקרב מחלקות העיירה הרלוונטיותומוקדים כגון מדייטק, סינמטק, ספריות ועוד. חלק מהם בחר להשתתף עימנו בפסטיבל, על בסיס הערכים אשר הצגנו.

תובנות:

סדר יום יישובי-
בצד החיובי: לראשונה שותפו גורמי עירייה חדשים רבים בפסטיבל "ימים לבנים", ליצירת עבודה מערכתית וסינרגיה בין "חיבורים", רשת קהילה ופנאי ועיריית חולון בפסטיבל. אנו תקווה כי עם הצלחת האירועים, יצטרפו גופים רבים, פנים וחוץ עירוניים לפעילויות הבאות ולפסטיבל הבא. הצלחת הפסטיבל תמשיך ותחזק את הפסטיבל כמסורת עירונית, היוצרת סדר- יום יישובי רב- שנתי.

בצד הראוי לשיפור: מכיוון שנכנסתי כמנהלת חדשה ל"חיבורים", היה עליי תוך חודש ימים ומחצה ללמוד את העבודה השוטפת, להכיר את התוכניות השונות של "חיבורים", להכיר את הצוות (הן צוות חיבורים והן צוות רכזות הקהילה במרכזים הקהילתיים ב"כובעי" השני) לעסוק בבניית תכנית העבודה, בהתאמתה לשטח ולדווח עליה ל"ניצנים" ולקרן אבי-חי- כל זאת היה במקביל לתכנון פסטיבל "ימים לבנים".

לכאורה לפסטיבל היתה בחולון מסורת יישובית, אשר כוללת אירועים "חזקים" ומוכרים כגון: "ביכורי תינוקות", אך בפועל היה צריך להקים את הפסטיבל מאפס. חלק ניכר מרכזות הקהילה במרכזים הקהילתיים התחלף, כך שאין להן הידע והרקע העירוני ב"ביכורי תינוקות" , והיה צריך לאתחל את המערכת כמעט מאפס.

כמענה לבעיה זו, הוחל השנה בשימור הידע באמצעות הוצאת חוברת תדריך של "ביכורי תינוקות" כאירוע בונה קהילה, תוך הרחבת מספר המוקדים בהם מתקיימים האירועים. נערכו פגישות עם הרכזות החדשות במטרה להסביר ולהטמיע את הכתוב בחוברת.

כחלק מקבלת החלטות מושכל ובשנה "נורמלית", ללא החלפת מנהלת, הפסטיבל אמור לעלות לדיון בתחילת השנה הקלנדרית, יחד עם כל התוכניות העירוניות, ולתכנן את התכנים במשותף עם המנהלים בעירייה וברשת. כשהגעתי לפגישות עם המנהלים בעירייה נאמר לי שהמדובר בשנה תקציבית מדולדלת (גם אצלם) ועל כן לא יוכלו לתקצב הפסטיבל, אלא להשתתף בשווה- כסף במקום.

בנוסף, בעיר יש הפרדה ברורה בין רשת קהילה ופנאי (כגוף בלתי תלוי תקציבית בעיירה) לבין מוסדות העיריה השונים. הרשת נתפסת כגוף עשיר שיכול להוציא התקציבים עצמאית על הפסטיבל, ואין "לערבב" בין תקציבי העיירה לבין תקציבי הרשת. כפועל יוצא מכך, נדרש להגדיר את הפסטיבל ברמת העירונית או הרישתית, להתייחס אליו בהתאם, מרמת ראש העיר ועד אחרון המנהלים, לייצר סדר יום יישובי שאינו תלויי- פרסונות.

תקציב כולל:

עד 75,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
רשות
מתנ"ס
תוכניות מקומיות
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

מרחב ציבורי