שישי טבע גנים

תאריך:

פעילות הורים וילדים 07/06/2019 09:00 עד 11:00   

מקום:

חורשה בנצרת עילית

סוג:

קהל היעד:

גיל רך ומשפחה

מספר משתתפים:

עד 500

מטרות:

חיבור הילדים לטבע תוך עיסוק בתכנים הקשורים לסביבה.

יעדים

ציון חג השבועות באופן רלוונטי לילדים בעיר

יעדים

הגברת הנראות של עולמות דרך אירועים עירוניים.

יעדים

מדדי הצלחה:

  • האירוע מתקיים במועדו על פי התכנון לגני החובה בעיר.
  • נוכחות של לפחות 80% מההורים.
  • האירוע מזוהה כפעילות של עולמות ומגביר את נראות התכנית.

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

בשנה הנוכחית השותפות שלנו התרכזה בעיקר בהפעלת תחנה בנושא החג. היתה שביעות רצון רבה של הגננות, הילדים והצוות המארגן מהתחנה של עולמות.

תובנות:

באירועים עירוניים שמחוייבים ל"טקסים" מסורתיים קשה לנו להשפיע על התוכן המסורתי. יחד עם זאת במסגרת התחנה יכולנו להביא תוכן משמעותי לחג שרלוונטי לחיי הילדים בעיר.
יש להגדיר מחדש את המטרות של הפעילות הזו מבחינת עולמות.

תקציב כולל:

עד 5,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

גיל רך (5-0) י

מאפיינים:

גופים שותפים:

מקומי:
המחלקה לגיל הרך
ארצי:
עמותת יחד
קק"ל
קרן קרב
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות: