תיקון שבועות במדיטק

תאריך:

25/11/2015 11:30 עד 16:00   אחריות קהילתית
23/12/2015 11:00 עד 16:00   אחריות אישית

מקום:

מדיטק חולון

סוג:

אירוע קהילתי

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

מעל 1000

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 150,000 ₪

צור קשר:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
בית הילד
ארצי:
בית ברל
משרד ממשלתי:
קליטה
פילנתרופיה:
קרן אור

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי