שבוע סובלנות

תאריך:

13/11/2016 10:00 עד 13:00   
14/11/2016 10:00 עד 13:00   
15/11/2016 10:00 עד 13:00   
16/11/2016 10:00 עד 13:00   
17/11/2016 10:00 עד 13:00   

מקום:

בתי ספר בנצרת עילית

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 200

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 2,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י
על יסודי (18-15) י

מאפיינים:

גופים שותפים:

מקומי:
רשות
עיר ללא אלימות
תנועות נוער
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

פורמאלי