לספר את זה הלאה

תאריך:

סיפור עדות 02/05/2019 12:00 עד 13:00   בי"ס יודפת
סיפור עדות 03/05/2019 10:00 עד 11:00   בי"ס כסולות

מקום:

נצרת עילית

סוג:

קהל היעד:

ילדים ונוער

מספר משתתפים:

עד 100

מטרות:

העברה של סיפורי זיכרון השואה לדור הבא

יעדים

חיבור הדור הצעיר אל העבר ומורשת הזיכרון

יעדים

העצמת משתתפי הקבוצה "בשם אמרם"

יעדים

מדדי הצלחה:

  • השתתפות של לפחות 2 כיתות
  • תיעוד של הסיפורים ע"י הכיתות

רציונל:

סיפורי השואה חייבים לעבור לדור הצעיר שכבר לא יזכה לשמוע אותם מפי השורדים. לפיכך אנו מכשירים את הדור השני לשואה לספר את הסיפור המשפחתי שלהם ובכל להעביר את הזיכרון גם לדור הצעיר.

תוכן:

סיור בחצר מוזיאון השואה-האנדרטה ומבנה המוזיאון המיוחד, שמיעת סיפור עדות בתוך המוזיאון מפי ילדי הדור השני.
תיעוד הסיפור במסגרת הכיתתית והפקת תוצר המספר את הסיפור ומעביר את הזיכרון הלאה.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

קבוצת משתתפות בקבוצת "בשם אמרם" משנה שעברה הגיעו לבתי הספר לספר את הסיפור המשפחתי שלהם. ואחר כך עברו התלמידים פעילות של תיעוד הסיפורים בכיתות.
פעילות זו התחילה בשנה זו כפיילוט שהיה מאד מוצלח בשני בתי ספר.
תלמידים ומורים הביעו שביעות רצון רבה.

תובנות:

נדרשת חשיבה כיצד ניתן להרחיב את הפעילות כך שתהיה בהיקף עירוני כולל ואיך ניתן לשלב זאת עוד על פני השנה ולא רק ב"יום השואה".
בימים אלו מתגבש צוות משימה מיוחד לנושא זה של 3 נשים (שלא היו במעגל הפעילים של עולמות עד עכשיו) שהיו הגרעין המשמעותי במספרות העדות השנה והביעו רצון לחשוב ולהוביל את הנושא בשנה הבאה.

תקציב כולל:

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

יסודי + חט"ב (13-6) י

מאפיינים:

גופים שותפים:

מקומי:
מרכז צעירים
בית ספר
ארצי:
ללא שותפים
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות: