בתים מחברים

תאריך:

04/08/2016 17:00 עד 20:00   ברוסית
07/08/2016 18:00 עד 19:30   לקהל חדש
09/08/2016 18:00 עד 20:00   קבוצת נשים וקהל רחב
11/08/2016 19:30 עד 21:00   פעילי עולמות וצוות מתנ"ס

מקום:

בתי הפעילים של עולמות

סוג:

בתי מדרש / קבוצות לימוד

קהל היעד:

קהל רחב

מספר משתתפים:

עד 50

מטרות:

מדדי הצלחה:

רציונל:

תוכן:

לימוד מודרך ושיח סביב טקסטים קלאסיים יהודים ואקטואליים ישראלים בשיטות שונות המתאימות לאופי של כל קבוצה הנאספת בבית הנפתח.

תמונות:

ספקים:

הסברים:

ניסיון יצא מוצלח כי שלוש מובילות הפעילות מצאו בנושא עניין אישי - רצון ללמוד ולהבין אותו כדי לבדוק איך הוא משתייך אליהן - ונפגשו ללימוד ודיון .משותף ואחרי זה בנו קווי הפעילות.
הן פתחו את בתיהן, הזמינו רוב המשתתפים והשתתפו גם בבחירת המנחה לערב זה.
הקושי העיקרי היה ב"למשוך קהל רחב" לפעילות כה לא מוכרת.

תובנות:

תקציב כולל:

עד 2,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

קהל רחב

מאפיינים:

צבור רחב

גופים שותפים:

מקומי:
מתנ"ס
ארצי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי