פעילויות - מעגל החיים

20/04/2020 09:00 עד 11:30   
05/04/2019 09:00 עד 11:30   
01/03/2019 00:00 עד 00:00   חודש הוקדש לתכנון הפסטיבל- ישיבות עם הצוות, עם רכזי הקהילה ועם הפעילים לגיבוש התכנים
01/06/2018 08:30 עד 11:00   
03/03/2017 08:30 עד 12:00   
04/03/2016 08:30 עד 12:30   
02/11/2012 00:00 עד 00:00