חינוך קהילתי: שולחן שנת מצווה אזורי בהנחיית איתמר לפיד (שמשית) וגבי גיל לוין (נטור)

תאריך:

מפגש חשיפה 30/12/2018 09:00 עד 14:00   מדי שלושה שבועות לאורך השנה

מקום:

מרכז פסגה קצרין

סוג:

פורומים קבועים

קהל היעד:

אנשי חינוך

מספר משתתפים:

עד 20

מטרות:

כל משתתף יבנה תוכנית שנת מצוות ישובית מקצועית ואיכותית לקהילה ממנה הוא מגיע בזיקה למעגלי השייכות וערכי הקהילה.

יעדים

המשתתפים יכירו את המקורות התרבותיים לגיל מצוות, יבחנו שאלות ערכיות העולות ביחס למשמעות גיל המצוות בתקופתנו.

יעדים

למידת עמיתים המחברת בין תיאוריה לדילמות העולות מהשטח.

יעדים

התוכנית שתיווצר על ידי כל יישוב תהפוך למסורת יישובית שלא תהיה תלויה במעורבות ההורים בלבד, אלא תתבסס על מערכת החינוך היישובית.

יעדים
בניית תיק מותאם לכל יישוב המשתתף בתוכנית, למסורת ישובית סביב שנת המצוות.
גיבוש שיטת עבודה המחברת בין הורי שנת המצוות לתוכנית היישובית.
השתתפות 2 נציגים מ-10 יישובים בגולן - מנהל החינוך ומדריך נוער.

מדדי הצלחה:

  • התוכניות שיפותחו יכללו סדרה של לפחות 10 מפגשים בכל קהילה, ביטוי של עשייה קהילתית וחברתית, ביטוי של ערכי הקהילה ואירוע שיא משותף.
  • לפחות ב-8 יישובים בשנת תש"פ תתקיים תוכנית שנת מצוות יישובית.
  • המשתתפים יעשו שימוש בקבוצת שנוצרה להמשך עבודת עמיתים גם בשנת תש"פ.

רציונל:

כינוס בין יישובי סביב שנת המצוות במטרה להעמיק את התוכן והמשמעות של שנה זו ביישובים ומתן מענה לצורך של המשפחות

תוכן:

מפגשים העוסקים בשנת המצוות, בניית תיק מתאים ורלוונטי לכל קהילה. לתוכנית יובא מנחה חיצוני מטעם התק"צ (איתמר לפיד) וליווי פרטני לכל מנהל חינוך ע"י מנחה מטעם עיינות ומחלקת נוער (גבי גיל לוין).

תמונות:

ספקים:

הסברים:

תובנות:

תקציב כולל:

עד 15,000 ₪

צור קשר:

חומר פרסומי ושיווקי:

גילאים:

מבוגרים (19+) י

מאפיינים:

צותים מקצועיים: חינוך, מתנ"ס...

גופים שותפים:

מקומי:
מחלקת ילדים ונוער
ארצי:
התק"מ
משרד ממשלתי:
ללא שותפים
פילנתרופיה:
ללא שותפים

מרחבי פעילות:

בלתי פורמאלי-קהילתי