ספקים

הרב ד"ר בני לאו

תחום: רבנים התמחות: כללי
טלפון: 052-8610060 פקס:
אימייל: laub@zahav.net.il אתר/פרטי ספק באינטרנט:
פעילויות בהן השתתף: מאגדה להגדה צומחת מציאות
הוזן ע"י: עדי נחשון
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה