ספקים

נימה הוד

תחום: דפוס התמחות: דיגיטאל
טלפון: 050-6610322 פקס: 08-8673527
אימייל: nimahod@gmail.com אתר/פרטי ספק באינטרנט: http://www.ib2b.co.il/cinfo.aspx?id=5757
הוזן ע"י: אורית ענבר
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה