ספקים

דפוס אקסאפרינט

תחום: דפוס התמחות: דיגיטאל
איש קשר: רמי תפקיד: טלפון נייד: 050-7555662
טלפון: 08-9433214 פקס:
אימייל: extrakdf@gmail.com אתר/פרטי ספק באינטרנט: http://www.d.co.il/26100870/12600/
הוזן ע"י: יואב לוי
המלצה:
יש צורך בהרשאה מתאימה